Privacy policy

Voor het vervullen van onze taken als netbeheerder kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd heeft iedereen recht heeft op privacy. Daarom gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met uw gegevens doen. In deze privacyverklaring leest u precies hoe wij met persoonsgegevens om willen gaan. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2018

*Daar waar in deze verklaring ‘Enexis’ wordt genoemd, wordt het geheel aan activiteiten bedoeld binnen Enexis Holding N.V., Enexis Netbeheer B.V. en Enexis Personeel B.V. (allen onderdeel van Enexis Groep).

 

Wettelijke plicht

We vinden het vertrouwelijk behandelen van uw gegevens niet alleen belangrijk vanuit morele overwegingen, verwerking van de persoonsgegevens gebeurt ook in overeenstemming met de privacywetgeving. Als verwerker van persoonsgegevens van klanten en zakelijke relaties dienen we voor de omgang met deze gegevens te voldoen aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de Nederlandse variant van de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De GDPR geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie (EU). 

Ook in de Elektriciteits- en Gaswet zijn artikelen opgenomen over de omgang met vertrouwelijke gegevens. 

 

Persoonsgegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een ‘geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon’. U als onze klant of zakelijke relatie in dit geval. De combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding en kenteken zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit is extra gevoelige informatie die extra beschermd moet worden. Bijvoorbeeld: uw burgerservicenummer, betaalgegevens en gezondheids- of medische gegevens.

 

Waarom kunnen we niet zonder? 

Voor het vervullen van onze taken als netbeheerder kunnen we niet zonder de persoonsgegevens van klanten en zakelijke relaties. Zo hebben we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van  de afgesloten overeenkomsten;
 • het maken van offertes;
 • het plaatsen, aanpassen en verwijderen van aansluitingen en meters;
 • het onderhouden van contact met onze relaties;
 • het vastleggen van de voorkeur voor de slimme meter (aan/uit);
 • het factureren en incasseren van rekeningen;
 • het afhandelen van klachten;
 • het beantwoorden van vragen; 
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Maar ook om:

 • energieleveranciers inzicht te kunnen geven in uw energieverbruik en -productie;
 • ervoor te zorgen dat door klanten teruggeleverde energie wordt verrekend;
 • uw aanvraag voor een nieuwe aansluiting te kunnen verwerken (mijnaansluiting.nl);
 • een overzicht te houden van alle actieve typen aansluitingen;
 • een overzicht te hebben van de typen energieproductie-installaties bij klanten en de capaciteit ervan; 
 • onze netwerkkosten door te kunnen berekenen;
 • geaggregeerde energieverbruiks- en productiegegevens te verschaffen aan: gemeenten en provincies, woningcorporaties, bedrijven die gecertificeerd zijn om de slimme meter uit te lezen, onderzoeksinstellingen en prijsvergelijkers (deze gegevens worden zo aangeleverd dat ze niet tot personen te herleiden zijn);
 • al onze boven- en ondergrondse installaties te kunnen registreren, inclusief de locaties van alle bovengrondse installaties; 
  de inrichting van de gas- en elektriciteitsnetwerken te kunnen documenteren voor aanlegwerkzaamheden, onderhoud en het verhelpen van storingen;
 • de belasting van het elektriciteitsnetwerk te kunnen monitoren;
 • onze online dienstverlening (bijvoorbeeld via onze websites) te verbeteren;
 • de verplichte ondersteuning te kunnen bieden bij fraude- en strafrechtelijk onderzoek;
 • innovatieprojecten van Enexis te kunnen ondersteunen;
 • een bezoeksregistratie te kunnen uitvoeren;
 • trainingen en opleidingen te kunnen geven;
 • certificeringen uit te voeren;
 • etcetera.

Bekijk een volledig overzicht van persoonsgegevens van klanten die wij bewaren met de bijbehorende doeleinden. 

 

Optimale bescherming 

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermen we uw persoonsgegevens door middel van de volgende getrapte aanpak:

Vragen?

Bij klantenservice@enexis.nl kunt u terecht met uw vragen over onze omgang met uw persoonsgegevens.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Kunnen zij uw vraag niet voldoende beantwoorden of zoekt u een deskundige die kan bemiddelen tussen u en Enexis? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat we onzorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan. Of omdat u inzage in of correctie van uw persoonsgegevens heeft aangevraagd, maar niet tevreden bent met onze reactie. Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Enexis Groep. Hij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming door Enexis. De FG is te bereiken via mailadres: fg@enexis.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er ook met de FG niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Enexis valt – zoals alle organisaties die persoonsgegevens verwerken – onder het toezicht van de AP. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u contact op kunt nemen met de AP. Gelukkig is dit zelden nodig. We zullen namelijk altijd proberen samen met u tot een goede oplossing te komen.

 

Voor wie?

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten en zakelijke relaties van Enexis Holding N.V., Enexis Netbeheer B.V. & Enexis Personeel B.V. De website van Enexis verwijst met een ‘link’ naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

 

Gebruik van cookies 

Bij het aanbieden van onze diensten maken we gebruik van tijdelijke cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Met deze cookies verzamelen we geen persoonlijke gegevens. We gebruiken ze alleen om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken. Ook gebruiken we een cookie die ervoor zorgt dat onze website u kan herkennen. Dankzij deze cookie kunnen we onze site speciaal op u instellen.

Liever geen cookies? Geen probleem. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze website bezoeken. Bekijk de uitgebreide informatie over ons cookiebeleid.

 

Wijzigingen 

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven kunnen we, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van onze privacyverklaring.